Edukacja

Szkoła rysunku Kraków

Wiele akademii otwiera w swoich ścianach artystyczne kierunki kształcenia. Jednak my pomyśleliśmy o najmłodszych, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności i pasję. Nasza krakowska szkoła rysunku to miejsce, które pozwala udoskonalać technikę prowadzenia ołówka i obrazowania. Umożliwia również dostrzeganie nowości w otaczającym nas świecie.

Język polski dla obcokrajowców

W ramach kursu indywidualnego, zajęć grupowych lub pracowniczych nauczany jest w naszej szkole język polski dla obcokrajowców. Nasze metody nauki porozumiewania się oparte są przede wszystkim o wzbudzenie zainteresowania materiałem, nabycia umiejętności komunikacyjnych, a także poznanie kultury kraju nad Wisłą.